Cách dùng hàm trả về vị trí ô trong Excel

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về cách dùng hàm trả về vị trí ô trong Excel thì bài viết dưới đây là dành cho bạn đấy!

Tìm hiểu về công dụng và cú pháp của hàm ROW

Hàm ROW trả về vị trí hàng của tham chiếu nhất định.

Công thức của hàm ROW có dạng như bên dưới:

=ROW(tham chiếu)

Nếu như tham chiếu rỗng, thì hàm ROW sẽ trả về vị trí hàng tại ô nhập công thức vào

Tham chiếu là một ô, hàm ROW sẽ trả kết quả về vị trí hàng của ô đó

Ở trường hợp tham chiếu là một vùng, hàm ROW sẽ trả kết quả về vị trí hàng của ô đầu tiên tại vùng đó

Xem thêm: Cách dùng hàm HLOOKUP VLOOKUP trong Excel

Lưu ý: Tại trường hợp hàm được nhập vào ở  dạng công thức mảng dọc cho một vùng, thì giá trị trả về sẽ tăng tiến dần đến hết vị trí dòng của vùng đó. Ví dụ như sau:

Ứng dụng

Cũng giống như hàm COLUMN, bạn có thể dùng hàm ROW thiết lập dãy giá trị tăng tiến theo hàng dọc.

Công thức ở trường hợp này tại ô A3 sẽ là:

=$A$2*(ROW()-1)

Hi vọng những bước đơn giản trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách dùng hàm trả về vị trí ô trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Đánh giá

Tin tức liên quan

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *