Hướng dẫn sử dụng hàm ABS trong Excel

Hàm ABS có chúc năng giúp bạn trả về giá trị tuyệt đối của 1 số. Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về cũ pháp cũng như cách dùng hàm này nhé!

Cách dùng / cấu trúc

ABS( <Số>)

Tham số

<Số> : là giá trị số mà bạn muốn xét giá trị tuyệt đối. Đó có thể là 1 số cụ thể hoặc là 1 cột chứa những giá trị là số.

Số có thể gồm số âm, số nguyên hoặc là số có phần thập phân.

Giá trị trả về

Giá trị trả về à 1 số luôn luôn > 0 và đôi lúc có cả phần thập phân.

Xem thêm: Cách điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong Word

Chú ý

Với số có phần thập phân thì sẽ trả về tất cả số gồm phần thập phân, chỉ chuyển đổi dấu (từ dấu âm thành dấu dương – đối với số âm).

Hàm ABS còn có thể sử dụng khi lồng vào 1 hàm khác mà hàm đó bắt buộc phải sử dụng số dương.

Ví dụ

Ví dụ bạn đang cần xét giá trị tuyệt đối của những số trong cột Number của bảng MyData:

  • Số 2.5 là số dương và giá trị tuyệt đối bằng chính nó là 2.5
  • Số -9.3 là số âm và giá trị tuyệt đối là số 9.3 ( đã đổi dấu âm thành dương và không đổi giá trị)

Xem thêm: Giới thiệu về hàm ADDRESS trong Excel

Đánh giá

Tin tức liên quan

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *