Cách dùng phím tắt di chuyển giữa các sheet trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phím tắt di chuyển giữa các sheet trong Excel và cách sử dụng. Cùng đón đọc nhé!

Liệu Excel Có Thể Thực Hiện Chức Năng Giống Với Tổ Hợp Phím ALT+ TAB Hay Không?

ALT+ TAB: tổ hợp phím có tác dụng giúp bạn di chuyển qua lại giữa cửa sổ chương trình hiện tại và cửa sổ chương trình trước đó bạn đã xem. Điều này sẽ rất thuận tiện cho bạn khi phải kiểm tra dữ liệu từ hai nguồn khác nhau hoặc là bạn chỉ đang làm nhiều việc cùng một lúc.

Tuy vậy, trong Excel không thể tìm được một tổ hợp phím tắt nào tương tự như vậy để có thể di chuyển qua lại giữ hai tabs Excel. Bạn chỉ có thể thao tác di chuyển giữa hai worksheet thông qua tổ hợp phím sau đây:

  1. CTRL + PAGE UP
  2. CTRL+ PAGE DOWN

Vấn đề ở đây là tổ hợp phím này chỉ có thể di chuyển qua từng tab một theo thứ tự, vì vậy nếu như bạn muốn thực hiện chuyển từ tab #2 đến  tab # 9 thì bạn phải thực hiện lại thao tác đến 7 lần.

Giới Thiệu Tổ Hợp Phím ALT+ ` (Dấu Huyền)

Vì tại Excel dường như không tồn tại tổ hợp phím nào giúp người dùng di chuyển giữa các tab, nên bạn sẽ lập trình mã VBA để có thể thực hiện chức năng này.

Với VBA, bạn có thể thao tác ấn tổ hợp phím ALT+ ` ( kí hiệu dấu huyền này ở trên phím TAB trên bàn phím) khi thực hiện thao tác với Excel Worksheet tương tự như khi bạn dùng ALT+TAB với những cửa sổ chương trình. Mã này được đặt tên là : TabBack.

Thêm Mã Macro Tabback

Hướng dẫn bên dưới đây giúp bạn thực hiện từng bước làm thế nào để có thể thêm mã VBA vào Personal Macro file của mình để tổ hợp phím hoạt động khi bạn dùng Excel.

Tạo một Personal Macro File

Đây là những bước để tạo một Personal Macro File

Bước 1: Đầu tiên, bạn đi đến tab View

Bước 2: Nhấn chọn mũi tên chỉ xuống ở Macro và chọn Record Macro…

Bước 3: Tại phần Store Macro In, nhấn chọn Persial Macro Workbook

Bước 4: Nhấn OK

Bước 5: Ấn chọn một ô trong trang tính

Bước 6: Quay trở lai chọn mũi tên chỉ xuống ở Macro và nhấn chọn Stop Recording

Vậy là lúc này Excel đã tạo một Personal Macro file và sẽ tự động mở trên nền khi bạn sử dụng Excel. Bây giờ, bạn hãy cùng copy tính năng “tab back”.

Đầu tiên, thực hiện mở Visual Basic Editor trong Excel, hoặc có thể mở bằng tổ hợp phím ALT+F11

Chèn ThisWorkbook Code

Bạn cần tiến hành thêm một macro đã được kích hoạt chương trình tại workbook-level trong Personal Macro workbook của mình. Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng khi mở Excel, thì tổ hợp phím tắt TabBack sẽ sẵn sàng hoạt động.

Bước 1: Mở rộng XLSB bằng việc click vào kí hiệu thêm bên cạnh file name tại Project Explorer (CTRL + R)

Bước 2: Tại tệp Microsoft Excel Objects, click đúp chuột vào ThisWorkbook

Bước 3: Dán mã VBA từ bài viết này vào trong vùng coding của ThisWorkbook

Bạn có thể thực hiện copy mã trên màn hình chụp ở đây:

Private Sub Workbook_Open()
‘PURPOSE: Run code when this workbook is opened
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com’Run the TabBack macro
Call TabBack_RunEnd Sub

Xem thêm: Cách tạo công cụ tìm kiếm trên Excel bằng VBA

Chèn mã Module

Tiếp theo, bạn cần thêm mã VBA vào một module. Đây sẽ là nơi bạn cài đặt tổ hợp phím tắt, cũng như thi hành lệnh di chuyển qua lại giữa các trang tính. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại tệp Module, nhấn click đúp chuột vào Module tên là Macro1 và đổi tên thành TabBack ( dùng phím tắt F4 để hiện cửa sổ Properties của Mcaro 1)

Bước 2: Click đúp chuột vào module TabBack tại cửa sổ Project

Bước 3: Xóa các mã tạp được ghi lại khi bạn tạo Personal Macro workbook lần đầu.

Bước 4: Tiến hành dán mã VBA từ bài viết này vào vùng coding của Module TabBack.

Bạn có thể copy mã trên màn hình chụp như sau:

Dim TabTracker As New TabBack_Class 

Sub TabBack_Run()
‘PURPOSE: Initiate Tab tracking and shortcut key trigger
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com

‘Enable TabTracker class
Set TabTracker.AppEvent = Application

‘Call ToggleBack macro when user keys alt + `
Application.OnKey “%`”, “ToggleBack”

End Sub

Sub ToggleBack()
‘PURPOSE: Go Back to Previous Worksheet
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com

With TabTracker
On Error Resume Next
Workbooks(.WorkbookReference).Worksheets(.SheetReference).Activate
On Error GoTo 0
End With

End Sub

Chèn mã Class Module

Trong phần cuối cùng, bạn sẽ cần thực hiện tạo một Class Module

Bước 1: Nhấn click chuột phải vào tệp Module

Bước 2: Di chuyển đĐến Insert và nhấn chọn Class Module

Khi Class Module mới được tạo, sẽ có một vài bước nữa cần thực hiện như bên dưới:

Bước 1: Tại tệp Class Modules, click chuột phải vào Class tên là Class1 và thực hiện đổi tên thành TabBack_Class (sử dụng phím tắt F4 để hiện cửa sổ Properties của Class1)

Bước 2: Click đúp chuột vào TabBack tại cửa sổ Project

Bước 3: Dán mã VBA từ bài viết này vào trong vùng coding của TabBack_Class Class Module

Bước 4: Tiến hành lưu Personal Macro file của bạn

Bạn có thể copy mã trên màn hình chụp như sau:

Public WithEvents AppEvent As Application
Public SheetReference As String
Public WorkbookReference As StringPrivate Sub AppEvent_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
‘PURPOSE: Store active worksheet information before leaving it
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.comWorkbookReference = Sh.Parent.Name
SheetReference = Sh.NameEnd SubPrivate Sub AppEvent_WorkbookDeactivate(ByVal Wb As Workbook)
‘PURPOSE: Store active worksheet information before closing workbook
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.comWorkbookReference = Wb.Name
SheetReference = Wb.ActiveSheet.Name 

End Sub

Khởi chạy Macro TabBack

Bây giờ thì toàn bộ các mã VBA đã được dán và lưu lại, bạn lúc này có thể thoát khỏi Visual Basic Editor. Để bắt đầu dùng tổ hợp phím tắt TabBack, bạn chỉ cần đơn giản thực hiện khởi động lại Excel là xong. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn tạo form nhập dữ liệu trong Excel

Đánh giá

Tin tức liên quan

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *