Hướng dẫn tạo form nhập dữ liệu trong Excel

Khi thao tác trong Excel, nhiều lúc bạn sẽ cần nhập dữ liệu, sau đó đưa dữ liệu vào một bảng, hay còn gọi là tạo FormData. FormData được hiểu là thao tác tạo dữ liệu nhập trên một Form đã định sẵn, lúc này dữ liệu nhập vào Form sẽ được lưu ở một nơi nào đó. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo form nhập dữ liệu trong Excel.

Phương pháp tạo FormData rất dễ thực hiện, hầu như không phải viết code, với những đặc điểm nổi bật:

+Viết code rất ít, chỉ có công thức và công thức quen thuộc.

+ Áp dụng được cho tất cả mọi loại bảng dữ liệu của bạn.

+ Tái sử dụng đượcc nhiều lần.

1. Tạo FormData ban đầu.

Đầu tiên, bạn thực hiện tạo một Form nhập liệu. Trong bài viết này, ta tạo cho nó giống với một cửa sổ Window. Form của bạn sẽ ở dạng tùy thích, có thể là dạng bảng hay dạng các ô phân tán. Tiếp đó thực hiện thiết kế bảng dữ liệu, nơi dữ liệu của Form sẽ được lưu. Form ở trong ví dụ này có 5 tham số, bảng dữ liệu sẽ có 8 cột.

2. Tạo một bảng setting.

Mỗi một FormData sẽ cần có một bảng setting, chứa những công thức, nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất để xây dựng. Nó gồm có hai dòng, số cột sẽ nhiều hơn 1 cột so với số cột trong bảng dữ liệu. Trong ví dụ bảng dữ liệu có 8 cột, vậy nó sẽ là 9 cột, chúng ta sẽ đặt tên bảng này là “BangSetting”.

3. Thêm code và Edit code vba.

+ Bạn tiến hành tải  module mFormData về máy, và import nó vào trong VBA.

+ Tiếp đó thực hiện chèn thêm một module mới.

+ Ứng với một FormData, bạn thao tác tạo một Sub Vba như trên hình. Bạn có thể thực hiện copy cho nhanh, chúng chỉ khác nhau ở “BangSetting”, và đó là tên của bảng setting mà liên kết với FormData của bạn.

+ Sau đó, bạn gắn macro cho nút bấm “Thêm” vào sub này.

4. Thiết lâp bảng setting.

Thực hiện tạo liên kết bảng dữ liệu với bảng setting:

+Tại ô đầu tiên của bảng setting, bạn thao tác gõ công thức =XXX, với XXX là địa chỉ của hàng dữ liệu cuối cùng của bảng dữ liệu.

Tạo thông báo:

+ Những ô của hàng thứ 2 tại bảng setting nhận các công thức dùng để kiểm tra dữ liệu. Những công thức này bạn sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong Form. “” có nghĩa là ok.

Tạo liên kết dữ liệu:

+ Khi tiến hành nhấn nút “Thêm”, giá trị công thức của ô thứ (1,x) bảng setting sẽ được ghi vào trong một hàng mới của bảng dữ liệu tại vị trí (*,x-1), x>1.

Cơ chế hoạt động:

+ Mỗi khi bạn nhấn nút “Thêm”, thì Excel kiểm tra giá trị của các ô nằm ở hàng 2 của bảng setting. Nếu như có một ô có nội dung khác rỗng, thì một thông báo sẽ xuất hiện để hỏi bạn có tiếp tục lưu dữ liệu này nữa hay không? Tiếp đó nó sẽ thêm những hàng mới vào trong bảng dữ liệu, và tiến hành copy các giá trị tương ứng ở bảng setting vào các dòng mới này. Tạo ra hành động lưu dữ liệu. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm: Cách tạo công cụ tìm kiếm trên Excel bằng VBA

Đánh giá

Tin tức liên quan

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *